Doğru Eğitimin Yönü

PDR

Batı Okullarında gerçekleştirmeyi planladığınız rehberlik ve psikolojik danışma etkinliklerimiz ile amacımız her öğrencimizin benliğinde yaşattığı potansiyeline bağlı olarak ulaşmak istediği hedeflerine yaklaşmasına, çağımızın beklediği özellikleri barındıran bir birey olarak gelecek yürümesine yardımcı olmaktır. Etkin, kapsamlı çağdaş eğitim programlarına ve psikolojik yaklaşımları takip eden , yeniliklere ayak uyduran PDR birimimiz ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat eden ekibimiz, eğitim programları ve öğretimi uzmanımız ve ölçme- değerlendirme uzmanımızın işbirliği ile hazırlanacak testler ve gerçekleştirilecek etkinlikler; bireyin izlenmesini, sürecin takibini, sonuçların ve çıktıların değerlendirilmesini ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önceden belirlenerek ortadan kaldırılmasını sağlama amacı taşmaktadır.

Kurumumuzun ortaokul olmasına bağlı olarak öğrencilerimizin çocukluktan ergenliğe yürümesi, sosyal ve duygusal gelişim ve değişimlerin had safhada olması sebebiyle rehberlik ve psikolojik danışma etkinliklerinin ön ergenlik döneminden başlayıp lise döneminin ortalarına kadar devam edecek olan ergenlik dönemine uygun planlanmıştır. Çağımızın rehberlik ihtiyacının büyük bölümünü gelişimsel rehberlik oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarına tesir edecek zihinsel gelişimi değil; fiziksel duygusal ve sosyo-kültürel gelişimi de odak alınmaktadır. Ortaokul çağı bireyin becerilerini geliştirebilme şansının en yüksek olduğu dönemdir bu sebeple çocukların duygusal gelişimlerine bağlı olarak edinimleri noktasında psikolojik danışma ve rehberlik birimi daima hazır bulunmaktadır.

PDR