Doğru Eğitimin Yönü

Misyonumuz

Bilişim ve iletişim teknolojileriyle gelişen ve değişen dünyada milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması ve geleceğimizin teminat altına alınabilmesi, ancak milli ve manevi değerler eğitimi ve öğretimi ile yetiştirilmiş bireylerle mümkündür.
Temel bilgi ve becerileri geliştirilmiş, milli ve manevi değerlere sahip öğrencilerimiz istikbalde müreffeh bir hayat yaşarken, ülkemiz ve dünya geleceğinde söz sahibi olacaktır.
Bilginin yanlış kullanımının insanlığı hüsran ve felakete sürüklediğinin bilinciyle; bilgi ile donatılmış doğru insan yetiştirmek ana şiarımızdır.
Ekonomi ve demokrasisi güçlenmiş ülkemizin öz kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılması doğru eğitimin istikamet çizdiği yöne bağlıdır.
Atatürk ilke ve inkılaplarıyla mili ve manevi değerlerine bağlı bireyler, köklerinden gelen özgüvenle teknolojiyi kullanarak fert ve milletimiz adına büyük başarıların sahibi olacaklardır.